Agile Scrum – From A Framework To A Lifestyle | Diễn giả: Trần Ngọc Tân – Project Manager, Scrum Master tại CMC Global

Agile Scrum – From A Framework To A Lifestyle | Diễn giả: Trần Ngọc Tân – Project Manager, Scrum Master tại CMC Global

Giới thiệu về diễn giả Anh Trần Ngọc Tân đã có 5 năm kinh nghiệm PM Hơn 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Scrum Master Là 1 diễn giả với nhiều thành tích khủng, anh Tân sở hữu chứng chỉ PSM1, PSM2 và đã hoàn thành xuất sắc khoá Scrum Master Bootcamp Chủ đề diễn thuyết Với...
Nắm bắt các kiến thức quan trọng về Microservice | Diễn giả Trần Đức Quý – Product Owner/Team leader tại BiPlus

Nắm bắt các kiến thức quan trọng về Microservice | Diễn giả Trần Đức Quý – Product Owner/Team leader tại BiPlus

Giới thiệu diễn giả Trong quá trình làm việc, anh Quý đã tham gia và nắm giữ vai trò chủ chốt trong quá trình thiết kế, xây dựng sản phẩm sử dụng kiến trúc Microservice và triển khai CI/CD cho nhiều dự án khác nhau. Với vốn kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm nhiều...